Zonele interzise

Zonele interzise

 

 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

ORDINULUI COMUN NR. 561/2023/11/2024 AL MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (M.A.D.R.) ȘI AL MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR (M.M.A.P.) PRIVIND STABILIREA PERIOADELOR ȘI ZONELOR DE PROHIBIȚIE A PESCUITULUI ÎN ANUL 204

 

 

SE DECLARĂ URMĂTOARELE ZONE DE PROTECȚIE ȘI DE REFACERE BIOLOGICĂ A RESURSEI ACVATICE VII:

 

Art. 3 alin. (1) Zone de protecție (pescuitul interzis în perioada 1 noiembrie-15 martie):
lit.a) 500 metri amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor;
lit.c) râul Mureș în zona loc. Cristești, în spatele combinatului Azomureș: 1.650 metri aval de la țeava de gaz;

lit.d) râul Mureș în zona loc. Gheja, de la podul CFR: 500 metri aval și amonte;

lit.e) râul Mureș în zona loc. Morești, de la prag cascadă: 2.900 metri în aval până la podul de inele;

lit.f) râul Mureș în zona loc. Chinari, de la terenul de fotbal: 250 metri aval și 250 metri amonte;

lit.g) râul Mureș în zona loc. Vălenii de Mureș, de la podul pietonal: 300 metri amonte și 200 metri aval;

lit.h) râul Mureș în zona loc. Brâncovenești, de la baraj: 300 metri amonte și 200 metri aval;

lit.i) râul Mureș în zona loc. Chinari, de la țeava de gaz: 200 metri amonte și 400 metri aval;

lit.j) râul Mureș în zona loc. Cristești, de la canalul de scurgere a fabricii Heineken: 200 metri amonte;

lit.k) pe cursul râului Mureș - 150 metri amonte și 150 metri aval de podurile care traversează râul Mureș;

lit.l) râul Mureș în zona loc. Tg. Mureș, amonte de barajul priză 1: 300 metri inclusiv brațul mort și pârâul Cotuș;
lit.p) râul Mureș în zona loc. Chețani.

TOTAL ZONE DE PROTECȚIE: 10 + cele din zona podurilor


Art. 4 Zone de refacere biologică (pescuitul interzis TOT TIMPUL ANULUI):
lit.q) râul Mureș, în zonele:
- localitatea Petelea, de la curba: 250 metri amonte și 450 metri aval;
- localitatea Sălard, de la podul rutier: 1.000 metri aval;
- localitatea Tg. Mureș, amonte de barajul priză 1: partea dreaptă a cursului cuprinzând întreg „brațul mort”;
- localitatea Tg. Mureș, de la barajul priză 1: 500 metri aval;
- localitatea Tg. Mureș, de la barajul priză 2: 600 metri aval până la al doilea dig de pietre;
- localitatea Gălăoaia, podul spre localitatea Borzia.
lit.ggg)
râul Târnava Mică, în zona loc. Sg. de Pădure, de la podul rutier: 550 metri amonte.
lit.hhh) râul Târnava Mică, în zona loc. Sg. de Pădure, de la podul CFR: 200 metri aval.
lit.iii) pârâul Răstolița, de la gura tunelului de la baraj până la vărsare în r. Mureș.

TOTAL ZONE DE REFACERE BIOLOGICĂ: 9

 

 

 

 

 

HĂRȚI / POZE CREATE DIN SATELIT (Google Earth) CONȚINÂND ZONELE INTERZISE HAȘURATE CU CULOARE ROȘIE:

 

 

ZONE DE PROTECȚIE (pescuitul interzis în perioada 1 noiembrie-15 martie):

 

lit. c) râul Mureș în zona loc. Cristești, în spatele combinatului Azomureș: 1.650 metri aval de la țeava de gaz;

 

 

lit.d) râul Mureș în zona loc. Gheja, de la podul CFR: 500 metri aval și amonte;

 

 

lit.e) râul Mureș în zona loc. Morești, de la prag cascadă: 2.900 metri în aval până la podul de inele;

 

lit.f) râul Mureș în zona loc. Chinari, de la terenul de fotbal: 250 metri aval și 250 metri amonte;

 

 

lit.g) râul Mureș în zona loc. Vălenii de Mureș, de la podul pietonal: 300 metri amonte și 200 metri aval;

 

 

lit.h) râul Mureș în zona loc. Brâncovenești, de la baraj: 300 metri amonte și 200 metri aval; 

 

 

lit.i) râul Mureș în zona loc. Chinari, de la țeava de gaz: 200 metri amonte și 400 metri aval; 

 

 

lit.j) râul Mureș în zona loc. Cristești, de la canalul de scurgere a fabricii Heineken: 200 metri amonte;

 

 

lit.l) râul Mureș în zona loc. Tg. Mureș, amonte de barajul priză 1: 300 metri inclusiv brațul mort și pârâul Cotuș;

 

 

lit.p) râul Mureș în zona loc. Chețani.

 


 


TOTAL ZONE DE REFACERE BIOLOGICĂ (pescuitul interzis tot timpul anului):

lit.q) râul Mureș, în zonele:

- localitatea Petelea, de la curba: 250 metri amonte și 450 metri aval;

 

 


- localitatea Sălard, de la podul rutier: 1.000 metri aval;

 


- localitatea Tg. Mureș, amonte de barajul priză 1: partea dreaptă a cursului cuprinzând întreg „brațul mort”;

 


- localitatea Tg. Mureș, de la barajul priză 1: 500 metri aval; 

 


- localitatea Tg. Mureș, de la barajul priză 2: 600 metri aval până la al doilea dig de pietre;

 


- localitatea Gălăoaia, podul spre localitatea Borzia.

 

 


lit.ggg) râul Târnava Mică, în zona loc. Sg. de Pădure, de la podul rutier: 550 metri amonte.

 


lit.hhh) râul Târnava Mică, în zona loc. Sg. de Pădure, de la podul CFR: 200 metri aval.

 


lit.iii) pârâul Răstolița, de la gura tunelului de la baraj până la vărsare în r. Mureș.