Regulament Pescuit

Regulament pescuit

REGULAMENTUL

propriu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv

în habitatele piscicole naturale concesionate

ANUL 2019

 

 

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Art.1 În sensul prezentului regulament, conform OUG 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Pescuitul este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;

Pescar sportiv - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de pescari sportivi legal constituite și care respectă aspectele de conduită morală

Resursele acvatice vii sunt reprezentate de speciile de pești și alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile în habitatele piscicole naturale ale României;

Exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor și habitatelor piscicole naturale;

Captura - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

Pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;

Autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;

Permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit;

Capitolul II

Conditii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

Art.2 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit recreativ sportiv” se exercită în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) și eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, a carnetului de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, vizat la zi, a documentelor fiscale specifice și a prezentului Regulament.

    (2) Calitatea de pescar sportiv este atestată de:

a)       Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de ANPA care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil și se eliberează anual.

b)       Carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Mureș care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil.

 

Art.3 Tarifele și cotizațiile de pescuit recreativ pentru apele de șes și munte, se achită direct la sediile unităților și subunităților, a magazinelor partenere, cat si online pentru pescarii straini (contul se regaseste mai jos la rubrica „Cotizatii pt. pescarii straini”). Pentru tariful și cotizația achitată, solicitanților li se eliberează documente fiscale legale (bonuri, chitanțe, sau facturi fiscale).

 

Art.4 (1) Odată cu achitarea tarifului de pescuit recreativ, solicitantul își însușește regulamentul și condițiile de practicare a pescuitului recreativ pe apele administrate de A.J.V.P.S Mureș și consimte să se supună controlului reprezentanților A.J.V.P.S Mureș pe teren, în conformitate cu prevederile Legii privind pescuitul și acvacultura.

(2) Refuzul prezentarii carnetului de membru, permisului de pescuit sau nerespectarea regulamentului in repetate randuri, atrage sanctiuni de suspendare a calitatii de membru intre 6 luni si 1 an pana la excluderea din asociatie.

(3) Se va acorda reciprocitate cu asociațiile de profil: ...


Art.5 Tarifele de acces în zonele de pescuit atribuite pentru A.J.V.P.S. Mureș, enumerate în ,,Autorizația de pescuit recreativ/sportiv’’, pentru anul 2019 sunt următoarele:

COTIZAȚII PENTRU MEMBRI A.J.V.P.S MUREȘ 2019

  1. Adulți –                                                                         80 lei
  2. Pensionari / Persoane cu handicap ușor –               70 lei
  3. Elevi / Studenți –                                                         60 lei
  4. Copii sub 14 ani, pensionarii peste 75 ani, precum și persoanele cu grad de handicap accentuat sau grav – 10 lei
  •  A DOUA VIZĂ (ŞES SAU MUNTE) –            30 lei

Alte costuri: – 5 lei carnet membru (pentru membrii noi)

 

COTIZAȚII PENTRU PESCARII STRĂINI (ne-membri):

Persoana care nu dorește să devină membru este considerată  pescar străin (nemembru) și are libertatea de a alege una din variantele de mai jos :

  1. Cotizație pescuit 1 zi –               30 lei;
  2. Cotizație pescuit 7 zile –            60 lei;
  3. Cotizație pescuit 3 luni –           100 lei;
  4. Cotizație pescuit 1 an –              200 lei.

Cotizatia DE NE-MEMBRU se poate achita si online in contul RO48BTRLRONCRT0010523002 cu MINIM 24 ore inaintea inceperii partidei de pescuit.

 

Conditii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în apele colinare și de șes

 

Art.6 (1) Practicarea pescuitului sportiv în bazinele piscicole autorizate de ANPA se desfășoară în general de la răsărit și până la apusul soarelui.

          (2) Zonele în care se practică pescuitul sportiv în timpul nopții sunt următoarele:

a)       Râul Mureș de la Reghin în aval până la limita de județ.

b)       Râul Târnava Mică de la Sângiorgiu de Pădure în aval până la limita de județ.

c)       Lacul Bezid.

         (3) La pescuitul pe timp de noapte locul de pescuit va fi iluminat vizibil.

 

Art.7 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit recreativ sportiv” se desfășoară astfel:

a)       În apele din zona colinară și de șes cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 1 cârlig fiecare la  stilul “staționar” (rubesiană, bologneză, match – stil englezesc, vargă). În cazul pescuitului la răpitor sau a stilului “feeder”cu coșuleț sau momitor, montura poate avea maxim 2 cârlige.

b)       Pentru pescuitul cu muscă artificială este admisă folosirea unei monturi cu maxim 2 muște artificiale, la capăt fiind legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială tip „vobler”(sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia.

c)       În apele din zona colinară și de șes un pescar sportiv poate reține maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur pește, daca greutatea lui depășește 5 kg;

d)       Nu se pot lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă, sub supravegherea altcuiva sau nesupravegheate.

e)       Locul de pescuit (standul) nu poate depăși mai mult de 15m lungime pentru un singur pescar (cu maxim 4 undițe/lansete).

f)        Pescarii care pescuiesc din apă sau din barcă au obligativitatea la solicitarea organelor de control să iasă la mal și să prezinte documentele solicitate, monturile și exemplarele de pește prins, inclusiv din bagaje.

 

Art.8 Reguli de protecția mediului ce trebuie respectate de membrii A.J.V.P.S Mureș în practicarea pescuitului recreativ/sportiv:

a)       Să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu introducă în aceste zone substanțe poluante;

b)       Să monitorizeze zona în care pescuiesc și sa informeze persoanele și instituțiile abilitate asupra tuturor cazurilor de poluare;

c)       Să nu spele autovehiculele și covoarele în apele naturale;

Să dea tot sprijinul organelor abilitate pentru îndepărtarea efectelor de poluare și să acorde sprijin asociației în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor în zona de pescuit.


Conditii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în apele de munte

Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale de munte concesionate de către A.J.V.P.S Mureș, se desfășoară în baza permisului de pescuit ANPA împreună cu documentele fiscale specifice eliberate de A.J.V.P.S. Mureș, după cum urmează:

Art.9 Pe pâraiele din zona montană, se pescuiește numai cu o singură undiță sau lansetă cu maximum două muște artificiale, iar pe râul Mureș este admisă folosirea unei monturi cu maxim două muște artificiale, la capăt fiind legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială “tip vobler”(sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia.

 

Art.10 În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 5 bucăți/zi (din care 2 buc./zi din specia păstrăv INDIGEN și 3 buc./zi din speciile păstrăv Curcubeu și Fântânel).

 

Art.11 În cursurile de apă unde este instaurată zona C&R (prinde și eliberează), pescuitul este permis numai cu momeli artificiale cu cârlige fără spin. Voblerele, lingurile, nălucile, etc. pot fi echipate doar cu un singur cârlig fără spin.

a)       Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

b)       În zonele de protecție pentru Lostriță pescuitul de orice fel este strict interzis.

 

Art.12 Pescuitul și reținerea exemplarelor de Lostriță și Lipan, chiar și a celor prinse accidental în apele în care conviețuiesc cu păstrăvii, este strict interzisă tot timpul anului. În cazul exemplarelor prinse accidental, acestea trebuie eliberate imediat și fără a fi scoase din apă.

 

Art.13 Se pot reține capturile de păstrăv curcubeu și păstrăv fântânel cu lungimea minima de 20cm, iar de păstrăv indigen cu lungimea minimă de 25cm. Exemplarele capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării.


Art.14 Pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente în zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de pescuit permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin al agenției naționale pentru pescuit și acvacultură. (ANPA)

 

Art.15 Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul zilei, de la răsăritul și până la apusul soarelui.

 

Art.16 Practicarea pescuitului recreativ în sistem C&R* (prinde și eliberează) nu dă dreptul pescarului să rețină nicio captură asupra sa, peștii trebuind eliberați în cel mai scurt timp și cu grijă pentru a nu fi răniți. Nu pot fi reținute nici chiar exemplarele rănite accidental, dar iremediabil pentru a mai putea supraviețui.

Art.17 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele de munte concesionate de către A.J.V.P.S Mureș se desfășoară după cum urmează:

Denumire

Zona admisa

Zona interzisa

Perioada admisa

Zilele admise

1. Bistra

Pr. Bistra Luni- Pr. Mijlocu

Pr. Stegea

Pr. Cofu Pr. Donca

01.05. – 14.09.2019

Luni- Vineri C&R Sambata – Duminica retinere max 5 buc/zi

2. Galaoaia

Pr. Galaoaia Pr. Visa

Pr. Galaoita

01.05. – 14.09.2019

Luni- Vineri C&R Sambata – Duminica retinere max 5 buc/zi

3. Rastolita

Pr. Scurtu Pr. Mijlocu Pr. Bradu Pr. Porcu

Pr. Androneasa

Pr. Porcu-Brad Pr. Secu

Pr. Tihu cu afluentii Zonele de protectie pentru Lostrita

01.06. – 14.09.2019

Zilnic

In regim C&R

4. Iuhod

Pr. Iuhod

Pr. Sik

Pr. Iuhodu Praidului

01.05. – 14.09.2019

Sambata Duminica

5. Niraj inferior

Pr. Niraj de la pod CFR spre Campul Cetatii pana la pod Damieni

Pr. Infundat Pr. Fanata Pr. Bekeci

01.05. – 14.09.2019

Joi Sambata Duminica

6. Mures IV

Raul Mures de la confluenta cu Pr. Androneasa in aval pana la pod CFR Deda

Tunel Salard in aval pana la confluenta cu Pr. Androneasa

01.06. – 31.12.2019

Luni- Vineri C&R Sambata – Duminica retinere max 5 buc/zi

 

 

Capitolul III Răspunderi și sancțiuni

Art.18 Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale de către persoane fizice sau juridice, atrage după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 

Art.19 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se face conform OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea 317/2009.

 

Art.20 Sancțiunile din partea A.J.V.P.S. Mureș vor fi:

a)       Avertisment scris. Se aplica pentru orice abatere de la prezentul regulament mai putin pentru faptele de braconaj si pescuit prin metode interzise. Avertismentul scris se va consemna pe spatele carnetului de membru la rubricile special destinate. Se aplica atat membrilor cat si NE-MEMBRILOR.

b)      Supra-taxarea cu 50% pentru a doua abatere si 100% pentru a treia abatere, pentru urmatoarele fapte: pescuit fara carnet vizat, retinerea pestilor sub dimensiune, pescuitul in zonele interzise, refuzul prezentarii permisului de pescuit si carnetului de membru persoanelor desemnate sa efectueze controlul sau nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare pe linie de pescuit recreativ/sportiv. In cazul NE-MEMBRILOR supra-taxarea se aplica taxelor de zi/saptamana/luna/an.

c)       Retragerea calitatii de membru pentru o perioada de la 6 luni la 1 an pentru nerespectarea de peste 3 ori a prezentului regulament sau a legislatiei in vigoare pe linie de pescuit recreativ/sportiv. In acest caz redobandirea calitatii de membru, dupa expirarea perioadei de suspendare se va face in urma unui test de cunostinte minine din prezentul regulament. Pe perioada suspendarii acestia vor putea opta sa pescuiasca doar cu cotizatia de NE-MEMBRU. Pentru NE-MEMBRI in cazul nerespectarii de peste 3 ori a prezentului regulament li se va retrage dreptul de a pescui pe apele administrate de asociatie pe o perioada intre 6 luni si 1 an.

d)      Retragerea automata a calitatii de membru de pana la 1 an pentru faptele de braconaj si pescuit prin metode interzise (de exemplu: parașută, greblare, harponare, cu două cârlige la stilul staționar, etc.). In cazul NE-MEMBRILOR se va aplica sanctiunea de interzicere a pescuitului pe apele administrate de asociatie pe perioada unui an.

e)       La constatarea abaterilor de la prezentul regulament sau a legislatiei in vigoare, personalul desemnat pentru control va retine carnetul de membru pescar si permisul de pescuit in cazurile in care se impune, ulterior predandu-l la sediul AJVPS Mures.

f)        Propunerile de sanctiuni prevazute la pct. b), c) si d) se vor inainta comisiei de disciplina si consiliului AJVPS Mures pentru validare, conform regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si a statutului AJVPS Mures.

g)       Propunerile de excludere validate de consiliul AJVPS Mures vor fi inainte catre inspectorul zonal ANPA pentru suspendarea/retragerea permisului de pescuit eliberat de ANPA. Contestatiile se depun la sediul  filialei teritoriale ANPA in  termenul legal.

 

Capitolul IV reguli generale

Art.21 În exercitarea pescuitului recreativ/sportiv, membrii pescarii vor respecta următoarele reguli cu caracter general:

a)       Să ia cunoștință de zonele instituite pentru protecție și să respecte marcajele și regimul special al acestor zone;

b)      Să consemneze in fisa de captura dupa terminarea fiecarei partide de pescuit, locul, cantitatea si speciile de pesti prinsi; aceasta fisa se va preda in mod obligatoriu pana la 31 ianuarie a anului urmator;

c)       Să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ/sportiv și să respecte dimensiunile minime legale de capturare (vezi anexa 3) precum și perioadele de prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale;

d)       Dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale;

e)       Să prezinte montura cu care pescuiesc, în momentul controlului;

f)        Se eliberează obligatoriu, de îndată peștii capturați accidental, care nu sunt agățați de gură, indiferent de dimensiune;

g)       Se interzice practicarea stilului “harponat/greblat” indiferent de montura folosită (năluci artificiale, cârlige nr.mare, etc.), iar peștii capturați care prezintă semne proaspete de „harponare/agățare” vor constitui probă la întocmirea dosarului penal;

h)       Să facă dovada că pescuiesc cu momeală naturală sau artificială, fiind interzis pescuitul cu cârligul “gol”;

i)        Să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri și în zonele umede adiacente, deșeuri de orice natură;

j)        Să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de poluare sau catastrofe naturale și sa acorde sprijin acestora pentru evaluarea pagubelor și atenuarea efectelor distructive asupra fondurilor de pescuit;

k)       Deținerea și folosirea minciogului și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor, iar în cazul pescarilor de pești răpitori a cleștelui (grip) de scos peștele din apă și a „agrafei” de păstrat peștele este obligatorie.

 

Art.22 Zonele de protecție piscicolă

(1) În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și al ANPA, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii, se interzice pescuitul în perioada 01 noiembrie - 15 martie în „zonele de iernare” și pe toată durata anului în „zonele de refacere biologică și a zonelor de protecție”. Vezi anexa 2A si 2B

Harta cu zonele de iernare, respectiv zonele de refacere biologică și de protecție a resurselor acvatice vii se regăsește în anexa 2 din Regulament, la sediile A.J.V.P.S Mures, la magazinele partenere sau pe site-ul  www.ajvpsmures.ro.

 

Capitolul V

DispoziȚii finale

 

Art.23 Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul pescuitului și acvaculturii, în vigoare și a fost adoptat în ședința reprezentanților Adunării Generale a Pescarilor A.J.V.P.S Mureș în data de 23.08.2018.

 

Art.24 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în OUG 23/2008 și Legea 317/2009 privind pescuitul și acvacultura și Ordinul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

 

Art.25 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat în aceleași condiții, în funcție de modificările ce pot surveni în textul actelor normative în domeniu sau prin observațiile și propunerile membrilor pescari ai A.J.V.P.S. Mureș.

 

Art.26 Personalul angajat al A.J.V.P.S. Mureș va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament.

 

Art.27 Prezentul regulament va fi afișat la sediul A.J.V.P.S. Mureș, la sediile filialelor teritoriale și se va înmâna personalului de pază și control.

 

Art.28 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se poate face de către paznicii de vânătoare și pescuit, de personalul desemnat DELEGAT de A.J.V.P.S și organele abilitate, iar aplicarea sancțiunilor se face de către personalul cu drept de control și inspecție din cadrul A.N.P.A., de către ofițerii, subofițerii și agenții din cadrul Politiei Române, de ofițerii, subofițerii și agenții din cadrul Jandarmeriei. În acest sens A.J.V.P.S. Mureș va încheia protocoale de colaborare și grafice de control privind respectarea pescuitului recreativ sportiv.

 

Persoanele și instituțiile de contact pentru semnalarea actelor de poluare și ale încălcărilor legislației în domeniul piscicol sunt:

a)       Conducerea A.J.V.P.S. Mures - ajvpsmures@yahoo.com – 0265-267.621

b)       Personalul de pază și control al A.J.V.P.S dl. Szabo Eugen – 0757-223.734

c)       I.J.J. Mures (Jandarmeria) - cabinet@jandarmeria.ro – 0265-254.455

d)       Agenția de Protecția Mediului  - office@apmms.anpm.ro – 0265-314.984; 0265-314.987

e)       Garda de Mediu - cjmures@gnm.ro – 0265-315.007 / 0265-314.987

f)        Administrația Națională “Apele Române”(ABA, SGA) - dispecer@dam.rowater.ro – 0265-261.303; 0737-166.735

g)       A.N.P.A. (Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură) - laszlo.bartha@anpa.ro – 0747-287.466

h)       Serviciul de urgență – 112

               

DIRECTOR                                                                                        Tîrgu-Mureș

ING. MUICĂ POMPEI-EMIL