Prezentare

Prezentare AJVPS MURES

 


 

 

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș

 

 

A.J.V.P.S. Mureș este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători și  pescari sportivi.

 

Scopul A.J.V.P.S. Mureș este de a asigura, proteja și îmbunătății condițiile de practicare a vânătorii și pescuitului recreativ sportiv pe fondurile cinegetice și piscicole aflate în gestiunea sa, cu respectarea reglementărilor privind conservarea biodiversității și resurselor în echilibrul lor natural, prin vânătoare și pescuit recreativ sportiv practicat în mod durabil, ca formă de odihnă activă și de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

 

Din anul 2011 A.J.V.P.S. Mureș funcționează conform principiului autogestiunii grupelor de vânători și pescari constituite pe fiecare fond cinegetic și piscicol.

 

 

Adresa sediului: Tg. Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 23, Județul Mureș.

Telefon/Fax birouri: 0265 267 621 / 0265 267 621

Telefon fix magazin articole de vânătoare și pescuit: 0265 511 031

 

 

A.J.V.P.S. Mureș este afiliată la A.G.V.P.S. din România

 

 

Membri vânători: 500 aproximativ

Membri pescari:  9 500 aproximativ