Perioada de prohibitie

Perioada de prohibitie

 

PROHIBITIE PESCUIT 2019

 

11 APRILIE – 09 IUNIE INCLUSIV

  

ORDIN Nr. 54/76/2019 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 Aprilie – 09 Iunie 2019 !

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 04 Februarie până la data de 15 Martie 2019 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă, și 150 m amonte și aval de podurile care traversează Râul Mureș !!!

  

De asemenea şi următoarelor specii:

De asemenea şi următoarelor specii:

a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 Septembrie 2019 până pe 30 Aprilie 2020;

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

g) racul de munte, din 04 Februarie până în 15 Iunie inclusiv si 15 Octombrie-31 Decembrie.


 

 

 

 

 

 

 

PROHIBITIE 2018

  

Conform ordinului privind prohibitia pescuitului Nr. 8/174/2018 se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti in perioada:

 

07 APRILIE – 05 IUNIE INCLUSIV

 

Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie – 05 iunie 2018 !!!

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 22 februarie până la data de 15 martie 2018 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific.