Perioada de prohibitie

Perioada de prohibitie

PROHIBITIE 2018

  

Conform ordinului privind prohibitia pescuitului Nr. 8/174/2018 se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti in perioada:

 

 

07 APRILIE – 05 IUNIE INCLUSIV

 

Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie – 05 iunie 2018 !!!

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 22 februarie până la data de 15 martie 2018 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific.

 

 

 

PESCUITUL INTERZIS !!!
Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii pentru tot decursul anului 2017!

 

PETELEA

 

GLODENI

 

CHINARI


 

Tg.-Mures Sorpatika

 

Tg.-Mures baraj Ady

 

Moresti

 

Chetani