Dimensiuni legale admise

Dimensiuni legale admise

 

DIMENSIUNILE MINIME, în centimetri, ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice, care pot fi pescuite în apele de suprafatã din România

Avat (Aspius aspius) 30 cm

Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

Babușcă (Rutilus rutilus) 15 cm

Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm

Plătica (Abramis brama) 25 cm

Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)  20 cm

Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis)  20cm

Caras (Carassius auratus) 15 cm

Păstrav indigen (Salmo trutta fario) 25 cm

Caracudă (Carassius carassius) 17 cm

Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

Cosac (Abramis sp.) 25 cm

Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40 cm

Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

Somn (Silurus glanis) 50 cm

Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

Șalău (Stizostedion sp.) 40 cm

Fusar (Aspro streber) 12 cm

Știuca (Esox lucius) 40 cm

Lin (Tinca tinca) 25 cm

Văduvița (Leuciscus idus) 30 cm

Morunaș (Vimba vimba) 25 cm

Broaște (Rana sp.) 30g/buc. 

Mreană (Barbus barbus) 27 cm

Raci (Astacus sp.) 9 cm

Mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm

Scoică de râu (Unio pictorum) 8 cm

 

*Măsurarea se face de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale